Úvod

Naše společnost Masáže Mateo Salón si váží důvěry svých klientů a návštěvníků webových stránek a zavazuje se chránit jejich osobní údaje. V této zásadě ochrany osobních údajů jsou popsány základní principy a postupy zpracování osobních údajů, jejich účel, jak je chráníme, vaše práva a naše povinnosti. Zásady ochrany osobních údajů jsou v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména s Obecným nařízením EU o ochraně údajů (GDPR).

Shromažďování osobních údajů

Jako součást našich služeb můžeme shromažďovat osobní údaje, které zahrnují jméno, kontaktní údaje jako jsou e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště nebo adresa pro doručování. Tyto údaje nám poskytujete dobrovolně při využívání našich služeb, objednávkách produktů, registraci na kurz nebo při komunikaci s námi. Všechny shromážděné údaje jsou zpracovávány výhradně pro účely, pro které byly poskytnuty, a to v souladu s platnou legislativou.

Zpracování a uchování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem poskytování a zlepšování našich služeb, plnění smluvních a právních závazků, účetní a daňové účely, marketingové aktivity a pro zasílání obchodních sdělení. Používáme přísná bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů před neoprávněným přístupem, zneužitím, zničením nebo ztrátou. Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k plnění uvedených účelů, nebo po dobu, kterou stanoví příslušné právní předpisy.

Práva subjektů údajů

Podle GDPR máte právo na přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo vymazání osobních údajů, právo omezit zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování. Máte také právo na informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, a můžete požádat o kopii těchto údajů. Pokud máte pocit, že vaše údaje nejsou zpracovávány správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontakt

Pokud máte jakékoli dotazy nebo požadavky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kdykoliv kontaktovat na e-mailovou adresu [email protected] nebo na adrese provozovny Masáže Mateo Salón, Bělidla 15, 779 00 Olomouc, Česká republika. Jsme zde, abychom vám pomohli a zodpověděli vaše dotazy týkající se ochrany vašich osobních údajů.

Napsat komentář