Zásady ochrany osobních údajů

V Masáže Mateo Salón dbáme na ochranu Vašich osobních údajů a v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) jsme zavázáni informovat Vás o způsobech, jakými nakládáme s Vašimi osobními údaji. Vaše důvěra je pro nás nesmírně důležitá a proto přikládáme velký význam zabezpečení a ochraně informací, které nám svěřujete. V této sekci se dozvíte, jaké údaje sbíráme, jak jsou využívány, komu mohou být poskytnuty, jaké máte možnosti kontroly nad svými údaji a jaké jsou Vaše práva. Při zpracování osobních údajů postupujeme tak, aby bylo zajištěno jejich nejvyšší možné zabezpečení. Osobní údaje jsou shromažďovány s nejvyšší opatrností a jsou chráněny před přístupem třetích osob.

Zásady zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy, především s GDPR. Zpracování osobních údajů je u nás prováděno na základě oprávněného zájmu, smlouvy, právní povinnosti či souhlasu. Osobní údaje jsou u nás zpracovávány po omezenou dobu a slouží k poskytování služeb, marketingovým účelům nebo pro plnění právních a smluvních povinností. V případě, že nemáme pro zpracování osobních údajů žádný legální důvod, požádáme Vás o souhlas.

Bezpečnost osobních údajů

Jakmile nám svěříte své osobní údaje, přijímáme všechny možné technické a organizační opatření, aby byly Vaše údaje zabezpečeny proti neoprávněnému přístupu, ztrátě nebo jakémukoliv jinému zneužití. Používáme moderní bezpečnostní technologie a pravidelně aktualizujeme a testujeme naše bezpečnostní systémy.

Vaše práva

Jako subjekt údajů máte řadu práv včetně práva na přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu, vymazání, omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování a právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. K výkonu těchto práv nás můžete kdykoliv kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected].

Kontaktní informace

V případě jakýchkoliv dotazů nebo požadavků týkajících se zpracování Vašich osobních údajů nás neváhejte kontaktovat. Správcem Vašich osobních údajů je Lenka Bíliková, jejíž kontaktní údaje naleznete níže:

Napsat komentář