Úvod

Tento dokument "Podmínky služby" je právně závazným dokumentem, který upravuje vzájemné práva a povinnosti mezi uživatelem a provozovatelem webových stránek masaze-mateo.cz. Společně s dalšími dokumenty, jako jsou Zásady ochrany osobních údajů a Přístup k souborům cookie, tvoří právní rámec pro všechny služby nabízené prostřednictvím webu masaze-mateo.cz. Uživatel je povinen podmínky přečíst, pochopit je a přijmout je, aby mohl web využívat. Tento dokument je přístupný vždy z hlavní stránky webového portálu.

Přijetí podmínek

Užíváním webových stránek masaze-mateo.cz potvrzujete, že jste se seznámili s těmito podmínkami, rozumíte jim a bezvýhradně je akceptujete. V případě, že s jakoukoliv částí tohoto dokumentu nesouhlasíte, nemáte oprávnění web využívat. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv aktualizovat či upravit. O těchto změnách bude uživatel informován prostřednictvím webových stránek.

Ochrana osobních údajů

Veškeré postupy zpracování osobních údajů uživatelů webu masaze-mateo.cz jsou v souladu s platnými zákony České republiky a evropskou legislativou, zejména s nařízením GDPR. Úplné informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu zpracování či pravidel pro ochranu údajů, jsou k dispozici v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.

Užívání webu

Webové stránky masaze-mateo.cz poskytují informace o masážních salónech a masážích. Informace zveřejněné na webu slouží především k obecné orientaci v oblasti masáží a nikdy nenahrazují odborné lékařské rady či konzultace. Uživatel souhlasí s tím, že informace získané na webu využije zodpovědně a s ohledem na svůj zdravotní stav.

Práva a povinnosti provozovatele

Provozovatel webu masaze-mateo.cz, Lenka Bíliková s adresou Bělidla 15, 779 00 Olomouc, Česká republika, e-mail: [email protected], je oprávněna provádět změny a úpravy obsahu webu, včetně podmínek služby bez předchozího upozornění. Provozovatel má právo kdykoliv omezit přístup k webu nebo jednotlivým jeho částem z důvodů údržby, aktualizace či poruch. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé uživatelům v důsledku užívání webového portálu.

Napsat komentář